..vi tar hånd om skadene

Vi er spesialister innen industriell mekanikk  og automasjon. Vi favner et vidt fagområde  som eksisterer nesten over alt hvor vi ferdes. Vi kjenner både skadelidtes- og forsikringsselskapenes  ståsted.  Vi kjenner markedet og har lang erfaring i skadebehandling og taksering.

Verdisikring AS

  • Skadebegrenser
  • Rapporterer skadeomfang
  • Iverksetter utbedringstiltak
  • Prosjektleder
  • Overvåker tidsbruk

Følger opp..

..utvikling av kostnader ..kvalitet

Ser på kjøpskontrakter..

..herunder garantier

  • Håndterer avbrudd
  • Fremstiller takst- og skaderapporter
 

Verdisikring AS er et komplett takstforetak med en utvidet prosjekterfaring som sikrer våre kunder en riktig skadebehandling og et korrekt oppgjør.

Ikke helt sjelden blir resultatet lønnsomt for partene også!

Avtalebok1    

674057