..kontroll av forsendelser , lasting og lossing

Survey er en del av vår hverdag. Til eksempel fiskebedrifter og mekanisk industri, sistnevnt landbasert -, maritim og offshore relaterte bedrifter som håndterer store verdier for sine kunder . Leveransene er ofte internasjonale og skjer over hele verden.. For å sikre både avsender og mottaker, at varene håndteres sikkert og tilfredsstiller kontraktsbestemmelsene, er ofte løsningen å benytte en tredjeparts-kontroll som kan bevitne og dokumentere dette.

 

En surveyor fra Verdisikring AS utfører t.eks..

..kontroll av sertifikater, eks.

  • operatør- og utsyrs sertifikater
  • ettersyn og godkjenninger

..plan for korrekt

  • lasting og godsplassering
  • innfesing og lagringsmiljø

..produkt

  • kvalitet og omfang
  • normer krav og sertifiseringer

 

Verdisikring AS er kjent med prosedyrer og og krav som stilles rundt slike oppdrag. Vi leverer fyldige-, og om nødvendig internasjonale rapporter som verifiserer- og trygger leveransen. Vi er også på plass om uhellet er ute og kan håndtere skaden umiddelbart!
Robot

884015