Vi takserer;

 • Industrimaskiner
 • Kraner og løfteredskap
 • Anleggsmaskiner
 • Lette kjøretøy > 3,5t
 • Tunge kjøretøy < 3,5t
 • Motorsykler
 • Elektronikk og datautstyr
 • Innbo og løsøre
 • Skip / Yrkesfartøy
 • Offshoreutstyr
 • Fritidsbåter
 • Flytedokker
 • Marina
 • Havbruk, mm.

Ønske om verdi ved..

 • Låneopptak / finans
 • Revisjon
 • Due diligence
 • Eierskifte / arv
Skader , havari og følger av ..

 • Uhell / ulykke
 • Naturskader herunder;
 • flom, ras, etc.
 • Innbrudd, tyveri og hærverk
Balancing the Accounts